Το πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης για το σχολικό έτος 2017-2018, προσαρμοσμένο στα δεδομένα του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος, και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της βιβλιακής συλλογής από τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, είναι το ακόλουθο:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
1ο Διάλειμμα      Ανοιχτή όλες τις ημέρες της εβδομάδας
         Μαυρέας
Καρύδης Καραδήμα   Μαυρέας 
Καραδήμα     Μαυρέας Καραδήμα
Καρύδης
    Καραδήμα Μαυρέας   Καρύδης
         
2.10-2.30     Καρύδης  
ΣΗΜ. Η Βιβλιοθήκη θα είναι όλες τις ημέρες ανοιχτή κατά το πρώτο διάλειμμα (9.45-10.00).
 Την Τετάρτη η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή, δοκιμαστικά, από τις 2.10 έως τις 2.30 για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα ήθελαν να αναζητήσουν ή να δανειστούν βιβλία, και θα παραμείνει εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

 

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης γίνεται μόνον από τους υπεύθυνους και στις ώρες που αυτοί είναι διαθέσιμοι.
Ο χώρος της Βιβλιοθήκης μπορεί να διατεθεί για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ή μαθήματος, με την προϋπόθεση της παρουσίας του υπευθύνου της βιβλιοθήκης. Σε καμιά περίπτωση κατά τις ώρες αυτές δεν θα λειτουργεί ως χώρος αναζήτησης ή δανεισμού βιβλίων.
Οι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση στα βιβλιοστάσια μόνοι τους αλλά με την παρουσία του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική αποκλειστικά για τους καθηγητές του σχολείου και τους μαθητές του.
Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται από τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι καταγράφουν τα δανειζόμενα βιβλία ηλεκτρονικά.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ