Αποβλέποντας στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και των μαθητριών μας και στην έγκαιρη ενημέρωσή τους, καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες να γνωστοποιήσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στη γραμματεία του σχολείου ή να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@2lyk-peir-athin.att.sch.gr