Σας ενημερώνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα από 16 Οκτωβρίου 2017 και εξής είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

________________
____________
______