Γιώργος Ζούμπος (βιβλιοπαρουσίαση), «Προσεγγίσεις των θετικών επιστημών εκτός αναλυτικού προγράμματος: Οι θετικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό», εφημ. Καθημερινή Ενημέρωση, Σαββατοκύριακο, 16-17 Σεπτεμβρίου 2017, σ. 14.

[Αναδημοσίευση]

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ