Προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση στη Β΄ Λυκείου και μία (1) κενή θέση στη Γ΄Λυκείου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην κλήρωση είναι από τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ