Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους το ακόλουθο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018