Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα:

Δελτίο Τύπου, 15.6.2017

2017_6_16_Φ_251_101885_Α5_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2017

? ? ?