Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη των ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018. Επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιπλέον οι μαθητές της Α, Β τάξης και της Γ΄ τάξης να λάβουν υπόψη τους και τα παρακάτω:

 Εικαστικά Α΄τάξης

Γαλλικά Β΄τάξης

Φιλοσοφία Β΄ τάξης

Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών Β΄Λυκείου – Προσανατολισμός θεωρητικός

Μαθηματικά, Β΄Λυκείου, Προσανατολισμός θετικός

Ιστορία Γ΄ τάξης γενικής παιδείας

______________

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ