Ανακοινώνεται η τροποποίηση του προγράμματος των ακόλουθων τμημάτων, για σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2017:

Α4: τελειώνει μετά το τέλος της 6ης ώρας.

Β5: τελειώνει μετά το τέλος της 4ης ώρας.
Β3: τελειώνει μετά το τέλος της 5ης ώρας.
Β4: τελειώνει μετά το τέλος της 5ης ώρας.

Γ- Ελ.Σχέδιο-2: τελειώνει μετά το τέλος της 5ης ώρας.
Γ-Γαλλικά Επιλογής: τελειώνει μετά το τέλος της 5ης ώρας.