Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2017, το πρόγραμμα των ακόλουθων τμημάτων τροποποιείται ως ακολούθως:

Β2. Τελειώνει μετά το τέλος της 6ης ώρας.
Β3. Τελειώνει μετά το τέλος της 6ης ώρας.
Β6. Τελειώνει μετά το τέλος της 6ης ώρας.
ΑΕΕ3 (Ερευνητική Εργασία με υπεύθυνη την κ. Λώλη): Τελειώνει μετά το τέλος της 5ης ώρας.