Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ τα τηλέφωνα του σχολείου δεν λειτουργούν προσωρινά. Είναι όμως πάντα διαθέσιμη η επικοινωνία μέσω e-mail.