Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, σαράντα περίπου μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, συνοδευόμενοι από τρεις καθηγητές τους, επισκέφτηκαν το Ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων-Αγία Σοφία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έδωσαν οι ίδιοι και οι ίδιες τα δώρα τους στα άρρωστα και εγκαταλειμμένα παιδιά. Συζητήθηκε, επίσης, με τους καθηγητές τους η δυνατότητα μιας μονιμότερης εθελοντικής παρουσίας στα παιδιά αυτά και, γενικότερα, στους αρρώστους που δεν έχουν κανένα να τους συμπαρασταθεί. Η αγάπη δεν είναι κούφια λόγια αλλά έμπονη πράξη και καθημερινή ευθύνη για τον άγνωστο συνάνθρωπό μας.