Ανακοινώνεται ότι έγινε η αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Ομίλων, Προγραμμάτων και Δράσεων της Α΄ Λυκείου στην Ορεινή Ναυπακτία από 01 έως 03 Απριλίου 2016 σχετικά με την υπ΄ αριθ. Πρωτοκόλλου 149/17-02-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προσφορές υπέβαλαν τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:
1. MAD HOLIDAYS
2. HAPPY DAYS TRAVEL
3. VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES
4. SPALAS I. CHRISTOS COACH SERVISES
5. SERGIANI TRAVEL
6. TRAVELMALL
7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ TRAVEL AGENCY
Η Επιτροπή αποφάσισε να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στο τουριστικό γραφείο Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. TRAVEL AGENCY, γιατί είναι η πλέον συμφέρουσα σε σχέση με τις προδιαγραφές που έθεσε το σχολείο.
Η Διευθύντρια
Ελένη Τσίκιζα-Νικολακάκη