Γνωστοποιείται το Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α. ), έτους 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2015

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ