Παρουσίαση πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έκθεση comic με θέμα το πείραμα Alice που διεξάγεται στο CERN.

2015

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ