Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες αλλαγές του προγράμματος της Πέμπτης 26.2.2015.

Οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Α3 και Β2δ θα έλθουν στο σχολείο στις 9.00 π.μ.

Από τη Διεύθυνση