Η συμμετοχή του σχολείου μας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Εξερευνώντας την πόλη μου? Περιβάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα.- Ελλάδα και Τουρκία» της Μεγάλης του Γένους Σχολής, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 24-27 Οκτωβρίου 2014.

Η πόλη που ονειρεύομαι