Οι Θετικές Επιστήμες ως Πολιτισμικό Αγαθό. Προσεγγίσεις των θετικών επιστημών εκτός Αναλυτικού Προγράμματος. Διημερίδα – 2η Ανακοίνωση

Νοεμβρίου 3, 2014 in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ by 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος εκ μέρους των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στη διημερίδα με θέμα «Οι Θετικές Επιστήμες ως Πολιτισμικό Αγαθό. Προσεγγίσεις των Θετικών επιστημών εκτός Αναλυτικού Προγράμματος», παρατείνεται μέχρι 10-11-2014 η προθεσμία υποβολής περιλήψεων.