Μετά τη διενέργεια της δοκιμασίας εισαγωγής,  οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν ως εξής:

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για φοίτηση στη Γ Τάξη του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών
 
 
1 Γιαννακόπουλος Δημοσθένης
2 Σισμάνη Σοφία
3 Νίκα Δέσποινα
4 Ζαλέβσκα Ιζαμπέλα-Βικ

 

 

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για φοίτηση στη Β Τάξη του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών
   
   
1 Καραβάς Γεώργιος
2 Ορφανίδου Φωτούλα
3 Σκιαδά Ελισάβετ
4 Στάσσος Εμμανουήλ
5 Μουλιανιτάκη Ευγενία
6 Κουφόπουλος Δήμος
7 Δασούρα Σοφία
8 Κυπραίος Σταύρος
9 Τσακουρίδης Χριστόφορος
10 Ζηγομήτρος Γεώργιος
11 Κόντης Δημήτριος

 

Στη Γ΄ τάξη  εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι. Στη Β τάξη εισάγονται οι πρώτοι πέντε (5). Σε περίπτωση κενών θέσεων στη Β τάξη θα κληθούν οι επιλαχόντες. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών καλούνται να έρθουν στο σχολείο για να λάβουν υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής.