Το ΕΠΕΣ του σχολείου με την υπ’ αριθμ. 5η/ 15-7-2014 Πράξη αποφάσισε ότι συντρέχουν λόγοι προκήρυξης θέσεων για τη Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του σχολείου το διάστημα 8-11 Σεπτεμβρίου 2014. Οι εξετάσεις εισαγωγής θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα την Παρασκευή 12-9-2014. Στο σχολείο για το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσει τμήμα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Τεχνολογίας και Παραγωγής (Κύκλος Ι).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ