Κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 111394/Γ2  της 16-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης των αιτήσεων αναβαθμολόγησης των μαθητών της Α΄ τάξης ΓΕΛ και έκδοση αποτελεσμάτων.

Αρ. Πρωτ.  111394/Γ2 / 16-07-2014 Δυνατότητα ανάκλησης των αιτήσεων αναβαθμολόγησης των μαθητών της Α΄ τάξης ΓΕΛ και έκδοση αποτελεσμάτων