Σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων είναι αναρτημένος στο χώρο του σχολείου μας και στην ιστοσελίδα μας.

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους από την ηλεκτρονική εφαρμογή http://apps.athena.net.gr/pps σήμερα μετά τις 6.00 το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 3/7/2014.

Από την Τρίτη 2/9/2014 μέχρι την Τρίτη 9/9/2014 θα δίνεται υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που βρίσκονται στον πίνακα κατάταξης μέχρι τη θέση 162, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών από το Λύκειο εγγραφής τους στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας. Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να φέρουν μαζί τους και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.