Κατά το διάστημα από 2 έως 15 Μαΐου 2014 οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής.

Κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να φέρουν μαζί τους:

1. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
2. Ταυτότηα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο ΚΑΙ φωτοτυπία του εγγράφου.
3.Μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας.
4. Βεβαίωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια εξετάζονται προφορικά, ΚΑΙ φωτοτυπία του εγγράφου

Τέλος, οι γονείς και κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών/τριών στα Πρότυπο Πειραματικά Λύκεια, εφόσον επιθυμούν να γίνει εγγραφή του/της μαθητή/τριας στη σχολική μονάδα που έχει εισαχθεί, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου εγγραφής του/της μαθητή/τριας, εντός της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου 2014.