Την Τετάρτη 15/1, στην δωδέκατη συνάντηση του ομίλου,  οι μαθητές θα απομονώσουν σε δοκιμαστικό σωλήνα DNA από φυτικούς ιστούς

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

Μ. Γεωργάτου,  Α.Μυλωνά, Φ. Τσορτέκη