Ο Όμιλος «Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της Τέχνης»
εύχεται σε όλους
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
και το 2014 η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ  για το μέλλον να γίνει πηγή  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
 karta
Για τις διακοπές προτείνουμε:
(α) τα διηγήματα επιστημονικής φαντασίας του Κώστα Χαρίτου
«PROJECT COSMOS»στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://mathchemart.weebly.com/5/post/2013/11/project-cosmos.html
και «Ο Λόρεντζ και η αρκούδα» στη διεύθυνση
http://mathchemart.weebly.com/5/post/2013/11/1.html
(β) τις συνεντεύξεις του Ilya Prigogine
στη διεύθυνση  http://mathchemart.weebly.com/6/post/2013/12/1.html
και στη διεύθυνση http://mathchemart.weebly.com/6/post/2013/12/2.html
…γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές!!!
Κώστας Γιατράς, Κατερίνα Σάλτα