Πατσαλιάς Μιχάλης, Μαθηματικός – ΜSc Θεωρ. Μαθηματικών – Καθηγητής του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών, «Ερευνώντας το χώρο«. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 14.15΄, αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου «Μαθηματικών και Λογοτεχνίας».