Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη των πολιτιστικών προγραμμάτων της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 22 /12/2013 αποφάσισε την πραγματοποίηση της επίσκεψης με το τουριστικό γραφείο Vlassopoulos travel του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για το σχολείο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ