Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη του ομίλου κινηματογράφου του σχολείου μας στον Πύργο την 30/11 και την 1 -2/12/2013 αποφάσισε την πραγματοποίηση της επίσκεψης με το τουριστικό γραφείο Grefis Holidays του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για το σχολείο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ