Μαθηματικές εργασίες στα Μαθηματικά 2008-2009, επ. εποπτεία – επιμέλεια Μιχάλης Πατσαλιάς, Αθήνα 2011, [Μαθηματικό Εργαστήρι 1], σ. 28, 21Χ28 εκ. ISBN 978-960-99433-2-1.

Σεπτεμβρίου 9, 2012 in ΕΚΔΟΣΕΙΣ by 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τρεις εργασίες, δείγματα συνεργασίας μαθητών-καθηγητή, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθηματικό Εργαστήρι» κατά το σχολικό έτος 2008-2009.

Λυκούδης Παντελής – Παπαναγιώτου Χρίστος – Σαλμάς Φαίδων – Σιούγκρος Δημήτρης, «Ο αριθμός e».

Σιδέρη Αλεξάνδρα – Σταυρακάκη Μαρία, «Πυθαγόρειο θεώρημα».

Σαρδέλη Ευγενία, «Γυναίκες μαθηματικοί (18ος-19ος αιώνες)».