Νόμοι και αποφάσεις

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Α και Β τάξης των Γενικών Λυκείων (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. φ. 1163/10.4.2012)

Ορισμός μελών των επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Yπουργική απόφαση 15 / 2 /2012, αρ. πρωτ.16574 /Γ1.

2011. Υπουργική απόφαση. Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

2011. Αξιολογικός πίνακας προτύπων πειραματικών λυκείων.

ΝΟΜΟΣ 3966(2011). Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ, φύλλο 118(24.5.2011), τεύχος Α.

Νόμος 3848(2010). Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 71Α(19.5.2010).

Προεδρικό Διάταγμα 60(2006) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ 65Α(2006)).

Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων