Αξιολόγηση

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010-2011

 


Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Διαδικασίες Αυτο-αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα. Υπουργείο Παιδείας, Δικτυακός Τόπος διαβούλευσης
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=239

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα. Βασικό πλαίσιο.

Υπουργεία Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα. Διαδικασίες και Εργαλεία.

Υπουργεία Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα. Σχέδια Εκθέσεων.

Αυτο-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (8ο Συνέδριο ΟΛΜΕ, Ιούνιος 1997).

Σύνοψη αποτελεσμάτων επιθεώρησης Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου.

Greek Secondary School of London. Independent School. Inspection report, Φεβρουάριος 2009.

Inspection report The Greek Secondary School of London Independent school, Μάρτιος 2006.

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου. Εκθεση επιθεώρησης 2006.

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας (Χατζηιωάννου Γεώργιος, Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Κύπρος, Οκτώβριος 2008)