Μαθηματικά

 

Δικτυακοί τόποι

 

 

 

http://www.mathworld.com/ : Ιστοσελίδα με μαθηματικά νέα και πλούσια βάση δεδομένων μαθηματικών θεμάτων

 

http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history  : Βάση δεδομένων με πλούσιο υλικό σχετικά με την ιστορία των μαθηματικών Πανεπιστήμιο St. Andrews
 

http://www.msri.org  : H Ιστοσελίδα του Mathematical Sciences Research Institute με αρκετά ενδιαφέροντα βίντεο σχετικά με τα μαθηματικά για το ευρύ κοινό.
 

http://plus.maths.org  : Ηλεκτρονικό περιοδικό με ειδήσεις και θέματα μαθηματικών.


www.thalesandfriends.org : Ο Θαλής και Φίλοι είναι μία μη-κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και διεθνή δραστηριότητα, η οποία έχει ως στόχο το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στα μαθηματικά και άλλες μορφές πολιτισμικής δημιουργίας. Επιδιώκει:
• Τη διερεύνηση των σύνθετων σχέσεων ανάμεσα στα μαθηματικά και τον ανθρώπινο πολιτισμό.
• Την αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης των μαθηματικών μέσα στην μαθηματική και επιστημονική κοινότητα.
• Την πρόταση νέων μεθόδων επικοινωνίας των μαθηματικών στον πολιτισμό γενικά, και στην εκπαίδευση ειδικότερα.
Για την επίτευξη των στόχων του, ο Θαλής και Φίλοι δημιουργεί τις κατάλληλες ευκαιρίες για διεπιστημονική έρευνα και επικοινωνία μέσω διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων, ηλεκτρονικών και παραδοσιακών εκδόσεων καθώς και αντίστοιχων εκδηλώσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.