Δια-Τροφή για σκέψη

Τα κείμενα του φακέλου συντάχθηκαν στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄Λυκείου το σχολικό έτος 2018-2019.

Ελληνική διατροφή: Από το Βορρά έως το Νότο

Μαρία Δράκου, Η διατροφή στην ορεινή Κρήτη άλλοτε και τώρα. Μια συνέντευξη.

Διατροφικές διαταραχές

Αγγελική Κανιτσέρη, Διατροφικές διαταραχές.

Ευφροσύνη Ηλιάδη – Αγγελική Κανιτσέρη – Μαριτίνα Δερμάνη, «Ξύπνα! Ξύπνα, κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου!». ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Μ.Β., ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ 17 ΧΡΟΝΩΝ.

Ιωάννα Γιασλακιώτη – Ειρήνη Γούλα, Φρικτές διαταραχές ως επιλογές ζωής.

Ευφροσύνη Ηλιάδη, Νευρική Ανορεξία. Μια τελικά όχι τόσο σύγχρονη ασθένεια.