Το διαδίκτυο ως μέσο για τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική παγκοσμιοποίηση

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ.

Η σημερινή κοινωνία όπου ζούμε δικαίως χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας. Το διαδίκτυο με την πληθώρα των πληροφοριών που περιέχει έχει μπει εδώ και χρόνια δυναμικά στη ζωή μας. Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του μέσου δυτικού, και όχι μόνο, πολίτη. Είναι ένα πολυσχιδές εργαλείο το οποίο μεταξύ άλλων έχει συμβάλει, και έχει δυνατότητες ακόμη περισσότερο να συντελέσει, στον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών, αλλά και στην παγκοσμιοποίηση.

Το διαδίκτυο, ως φορέας πληροφορίας και γνώσης, βοηθά στον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών. Η επιστημονική γνώση (βιβλία, πανεπιστημιακά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα) αλλά και η κάθε είδους πληροφορία που αφορά την επικαιρότητα και μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες και άλλα έντυπα) έχουν σε μεγάλο βαθμό ψηφιοποιηθεί και ο οποιοσδήποτε κατέχει σύνδεση στο διαδίκτυο και μια οθόνη έχει πρόσβαση σε αυτές. Άρα πλέον το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει οτιδήποτε επιθυμεί να μάθει με χαμηλό κόστος (της σύνδεσης και του υπολογιστή, κινητού κ.α.). Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα της πολύπλευρης ενημέρωσης των πολιτών για πάσης φύσεως θέματα και, όπως γνωρίζουμε, η ενημέρωση και τα ψηφιοποιημένα πλέον ΜΜΕ, ως τέταρτος πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν ενισχυθεί καθώς είναι προσβάσιμα από όλους.

Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην αμεσότερη και συχνότερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, όχι μόνο μέσω της ενημέρωσης τους αλλά και μέσω της άμεσης λήψης αποφάσεων για τα κοινά με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και online forums, τα οποία θα λειτουργούσαν ως μια μεγάλη βουλή όπου ο καθένας θα είχε το βήμα να εκφραστεί δημόσια και να συζητηθεί η άποψή του. Αυτό βέβαια έχει πολλές τεχνικές δυσκολίες και ίσως ελλοχεύει και κινδύνους, διότι ίσως οι πολίτες να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι ώστε να μπορούν να αποφασίσουν για κάθε θέμα την οποιαδήποτε στιγμή, αλλά στο μέλλον ίσως να ήταν δυνατόν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, μέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν σε αυτό, έχει δημιουργηθεί μια διαπολιτισμική κοινωνία οικουμενικού χαρακτήρα, αφού άνθρωποι διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού επικοινωνούν μέσω των μαζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Αυτή εκφράζεται μέσω της μόδας, της μουσικής που ακούμε ή των τρόπων που ψυχαγωγούμαστε, και κυρίως αφορά εμάς τους νέους. Αυτό βέβαια, πάντα κρύβει και κινδύνους, τους ίδιους με αυτούς της παγκοσμιοποίησης, όπως μαζοποίηση της τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμια χειραγώγηση της κοινής γνώμης, περιθωριοποίηση της εθνικής ταυτότητας, μιμητισμός, αλλά ακόμη και συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων από τους λεγόμενους, hosts όπως το facebook, τα οποία δεν ξέρουμε πως και ποιοι τα διαχειρίζονται. Ακόμη μέσω του διαδικτύου έχει προωθηθεί η οικονομική παγκοσμιοποίηση, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε έναν επαγγελματία ή μια επιχείρηση να προβάλλει τη δουλειά της παγκοσμίως και να απευθυνθεί σε πελάτες όχι μόνο εγχώριους αλλά ανά την υφήλιο. Επίσης κάποιος, όπως οι νέοι συμπατριώτες μας που δυστυχώς μεταναστεύουν κατά χιλιάδες, μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο εργασία σε μια πλέον παγκόσμια αγορά εργασίας.

Ολοκληρώνοντας, το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο και όπως κάθε εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των κοινωνιών και της ανθρωπότητας απαιτεί συνετούς χρήστες με κριτική σκέψη, αλλιώς θα αντικαταστήσει την τηλεόραση στο να πλάθει αγελαία άτομα.

Εικόνα:

http://www.bandt.com.au/information/uploads/2015/01/Internet-connection-over-the-world-1260×840.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*