Περιμένοντας

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. Όποιος κάνει μια βόλτα στον Πειραιά θα δει πρόσφυγες από τη Συρία να έρχονται και άλλους να είναι ξαπλωμένοι ή να […]

Το διαδίκτυο ως μέσο για τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική παγκοσμιοποίηση

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ. Η σημερινή κοινωνία όπου ζούμε δικαίως χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας. Το διαδίκτυο με την πληθώρα των πληροφοριών που περιέχει […]

1 2 3 8