?κδρομ? στ?ν ?λευσίνα

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ Τ?ν Παρασκευ? 14 Φλεβάρη ?μάδα περίπου 70 μαθητ?ν το? σχολείου μας ?πισκέφθηκε τ? βιομηχανοποιημένη πόλη τ?ς  ?λευσίνας. Πολ? ?σχημη πόλη, ?ναρχα […]

No Picture

Η τεχνολογική μας μάσκα

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ. ? τεχνολογία ?διαμφισβήτητα ?χει προσφέρει πολλ? στ?ν ?νθρωπο στ? διάβα τ?ν ?τ?ν. ?λεκτρισμός, ?μβόλια, φάρμακα, ?ντιβιοτικ? κα? ?λεκτρονικ?ς συσκευ?ς ε?ναι λίγα […]

Στ?ν Κέρκυρα

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ. Κέρκυρα: ?να νησ? πο? συνδυάζει τ?ς διακοπ?ς κα? τ? διασκέδαση μ? τ? ψυχαγωγία κα? τ? μόρφωση. Φέτος ε?χα τ?ν τύχη ν? […]