Το διαδίκτυο ως μέσο για τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική παγκοσμιοποίηση

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ. Η σημερινή κοινωνία όπου ζούμε δικαίως χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας. Το διαδίκτυο με την πληθώρα των πληροφοριών που περιέχει […]