Στο Αρχείο του Σχολείου συγκεντρώνεται, ταξινομημένο θεματικά, υλικό που αφορά τις δραστηριότητες του Σχολείου των περασμένων σχολικών ετών.

 

Σχολ. έτος 2010-2011

 Πoλιτιστικά προγράμματα

Μαθηματικά και Λογοτεχνία

Λογοτεχνικές Συναντήσεις

Σελίδες ιστορίας και επιστήμης του 20ου αιώνα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης

Ομιλος ρητορικής τέχνης και ρητορείας.νη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Αττικά περιαστικά Δάση"Σ

Ισπανία: Εκπαίδευση και πολιτισμός

Κινηματογράφος

Μοντέλο ΟΗΕ

Θεατρικό εργαστήρι

Θεατρική παράσταση

e-twinning

 Εκδηλώσεις-Διαλέξεις

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Εκδρομές

 

 

Σχολ. έτος 2009-2010

 Προγράμματα

Μαθηματικά και Λογοτεχνία

Συνομιλώντας με Λογοτέχνες
"«Καίει» πολύ;".... Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ο ρόλος του σχολείου.Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μοντέλο του ΟΗΕ

Θέατρο

Θεατρικό Εργαστήρι

Γνωρίζω τον κόσμο του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας: Με την κάμερα στα χέρια: οι επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο του κινηματογράφου

Σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες της Ε.Ε.: Ελλάδα-Φινλανδία

 Εκδηλώσεις-Διαλέξεις

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 Αλλες δραστηριότητες

 

 

Σχολ. έτος 2008-2009

 Προγράμματα

Μαθηματικά & Λογοτεχνία

Μαθηματικό Εργαστήρι

Συνομιλώντας με Λογοτέχνες

e-twinning

Μοντέλο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Ρατσισμός-Ξενοφοβία

Ιστορία και αρχαιολογία μέσα από τον ημερήσιο
και περιοδικό τύπο

Θέατρο

Θεατρικό Εργαστήρι

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 Εκδηλώσεις

 

 

Σχολ. έτος 2007-2008

  Προγράμματα

1. Μαθηματικά & Λογοτεχνία

2. Συζητώντας με λογοτέχνες

3. ΟΗΕ

4. Θέατρο-Θεατρικό εργαστήρι

5. Πορτρέτα εφήβων σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

6. Γνωρίζοντας τις βυζαντινές εκκλησίες της Αθήνας

7. Χορωδία

 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 Σχολικός Προσανατολισμός

 Λειτουργία Βιβλιοθήκης

 Εορταστικές Εκδηλώσεις

 Αθλητισμός

 

Σχολ. έτος 2006-2007

 Προγράμματα

1. Θέατρο-Θεατρικό εργαστήρι

2. ΟΗΕ

3. Μαθηματικά & Λογοτεχνία

4. Συζητώντας με λογοτέχνες

5. Ρατσισμός και ξενοφοβία

6. Επαγγέλματα κινηματογράφου

7. Χορωδία

 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 Λειτουργία Βιβλιοθήκης

 Εκδηλώσεις

 Αθλητισμός

 

Σχολ. έτος 2005-2006

Προγράμματα
1. Θέατρο-Θεατρικό Εργαστήρι
2. Μοντέλο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
3. Μαθηματικά και Λογοτεχνία
4. Χορωδία