ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στο σχολείο λειτουργούν πολιστιστικά προγράμματα, τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο ως προς την ειδικότερη θεματική τους και αποσκοπούν, το καθένα στον τομέα του, να προσφέρουν στους μαθητές γνώσεις πέρα από το σχολικό πρόγραμμα και τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε διάφορους τομείς.
Η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. αποτελούν βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2011-2012