ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Από το σχολ. έτος 2008-2009 το σχολείο συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.

 

2011-2013

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius
«INTERCULTURAL TRAVELLING EUROPEAN ROAD-CROSSING».
 

2010-2011

e-Twinning. Πρόγραμμα σχετικά με το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τηςβιωσιμότητας.

Υπεύθυνη προγράμματος: Βασιλική Σέρβου.

2008-2009

e-Τwinning. Αδελφοποίηση και συνεργασία του σχολείου με σχολεία τεσσάρων χωρών (Σουηδία, Ιταλία, Βρετανία, Σλοβενία) σε ένα κοινό project που αφορά την καθημερινή ζωή στο σχολείο. Υπεύθυνες καθηγήτριες: Βασιλική Σέρβου και Δέσποινα Κυριακάκη.