Σάλτα Αικατερίνη

Χημικός

e-mail : saltakat@gmail.com
website: http://users.sch.gr/saltakat

Η Κατερίνα Σάλτα γεννήθηκε στη Θήβα και σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και είναι διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Οι μελέτες της αναφέρονται:

? στα κίνητρα για μάθηση και στάσεις των μαθητών απέναντι στη Χημεία

? στις αντιλήψεις και δυσκολίες των μαθητών για τις χημικές έννοιες

? στην αξιοποίηση των χημικών αναπαραστάσεων κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση της Χημείας

? στους ευρετικούς συλλογισμούς και την «επίλυση προβλημάτων», και

? στην αξιοποίηση του χημικού εργαστηρίου στη διδασκαλία και τη μάθηση της Χημείας

Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1992. Επίσης, από το 2007 συμμετέχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και από το 2007 έως το 2011 δίδαξει το προπτυχιακό μάθημα «Διδακτική της Χημείας» με ανάθεση βάση του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τη σχολική χρονιά 2010-11 εργάζεται στο σχολείο μας και από το 2012 είναι μέλος του ΕΠΕΣ του σχολείου.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. “Assessing motivation to learn chemistry: adaptation and validation of Science Motivation Questionnaire II with Greek secondary school students”, Salta, K., & Koulougliotis, D. Chemistry Education Research and Practice, 16(2), 237-250, 2015.
  2. “Development and Evaluation of a Systemic Assessment Framework in Organic Chemistry”, Tzougraki, Chr., Salta, K., & Vachliotis, T. African Journal of Chemical Education, 4 (2), Special Issue (Part I), 101-121, 2014.
  3. “Meaningful Understanding and Systems Thinking in Organic Chemistry: Validating Measurement and Exploring Relationships”, Vachliotis, T., Salta, K., & Tzougraki, Chr. Research in Science Education, 44(2), 239-266, 2014.
  4. “Discovering factors that influence the decision to pursue a chemistry-related career: A comparative analysis of the experiences of non-scientist adults and chemistry teachers in Greece”, Salta, K., Gekos, M., Petsimeri, I., & Koulougliotis, D. Chemistry Education Research and Practice, 13(4), 437-446, 2012.
  5. “Conceptual versus Algorithmic Problem-solving: Focusing on Problems dealing with Conservation of Matter in Chemistry”, K. Salta, Chr. Tzougraki. Research in Science Education, 41 (4), 587-609, 2011.
  6. “Development and Application of Suitable Criteria for the Evaluation of Chemical Representations in School Textbooks”, V. Gkitzia, K. Salta, Chr. Tzougraki. Chemistry Education Research and Practice, 12(1), 5-14, 2011.
  7. “Exploring Novel Tools for Assessing Students? Meaningful Understanding of Organic Reactions in High School”, T. Vachliotis, K. Salta, P. Vasiliou, Chr. Tzougraki. Journal of Chemical Education, 88(3), 337?345, 2011.
  8. “Attitudes toward Chemistry among Eleventh Grade Students in High Schools in Greece”, K. Salta, Chr. Tzougraki. Science Education, 88(4), 535-547, 2004.