ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Academic earth, Χιλιάδες video διαλέξεις από κορυφαίους μελετητές αμερικανικών πανεπιστημίων που αναφέρονται στην Αρχιτεκτονική – την Αστρονομία – τη Βιολογία – τη Χημεία – την Πληροφορική – τα Οικονομικά – τη Μηχανική – την Ιστορία – τη Λογοτεχνία – το Δίκαιο – τα Μαθηματικά – την Ιατρική – τη Φιλοσοφία – τη Φυσική – τις Πολιτικές επιστήμες – την Ψυχολογία – τη Θρησκεία.~~Γλώσσα: Αγγλικά.~~URL: http://www.academicearth.org/

Jahrbusch Database, Περιέχει περίπου 2.8 εκατομμύρια καταχωρήσεις που αφορούν τα Μαθηματικά και την Πληροφορική και προέρχονται από περισσότερα από 3500 περιοδικά και 1100 σειρές. Καλύπτει την περίοδο από το 1868 έως σήμερα.~~Γλώσσα: Αγγλικά.~~URL: http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/

Melvyl, Ο κατάλογος παρέχει πρόσβαση σε υλικό (βιβλία- περιοδικά- κινηματογραφικές ταινίες- χάρτες- μουσική- υπολογιστές- διατριβές- έγγραφα κ.λ.π.) που διαθέτουν οι πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες της California.~~Γλώσσα: Αγγλικά.~~URL: http://melvyl.worldcat.org/

openculture, Ελεύθερα online μαθήματα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στη Βιολογία- τους Υπολογιστές – τα Οικονομικά – την Ιστορία – τη Λογοτεχνία – τα Μαθηματικά – τη Φιλοσοφία – τη Φυσική – τις πολιτικές επιστήμες – την Ψυχολογία. Ακόμη ηλεκτρονικά βιβλία – βίντεο κ.α.~~Γλώσσα: Αγγλικά.~~URL: http://www.openculture.com/freeonlinecourses

Thesaurus Linguae Graecae, Πρόκειται για μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που έχει συλλέξει και ψηφιοποιήσει τα περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν γραφτεί στα Ελληνικά από τον Όμηρο ως την πτώση του Βυζαντίου. Στην πλήρη της έκδοση παρέχει πρόσβαση κατόπιν εγγραφής και ετήσιας συνδρομής σε 3.700 συγγραφείς και 12.000 έργα. Παράλληλα όμως παρέχεται μια δωρεάν εκδοχή σε περιορισμένο αριθμό έργων.~~URL: http://www.tlg.uci.edu/demoinfo/demo.php

Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας, Ελληνική εκπαιδευτική-παιδαγωγική αρθρογραφία. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με ένα βιβλιογραφικό οδηγό-βοήθημα στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τους.~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://www.pi-schools.gr/publications/dea/

Εθνικό Κέντρο Τεκμηριώσης, Διαθέτει βάσεις δεδομένων σε θέματα Επιστήμης & Τεχνολογίας που έχουν υλοποιηθεί από το ίδιο καθώς και βάσεις που έχουν παραχθεί από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι ελληνικές βάσεις δεδομένων που που ακολουθούν είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου. Στις επόμενες εγγραφές περιγράφονται αναλυτικά επιλεγμένες βάσεις.~~URL: http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/gr/live/index.html

Ε.Κ.Τ.-Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερες από 17.500 βιβλιογραφικές εγγραφές και δυνατότητα αναζήτησης σε ελεύθερο κείμενο ή στις λέξεις κλειδιά στο όνομα του συγγραφέα τον τίτλο ή την περίληψη της διατριβής. Παράλληλα για το 76% των εγγραφών παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διατριβής σε ψηφιακή μορφή.~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/digitize/hedi.htm

Ε.K.Τ.-Αθηνά- Ακαδημία Αθηνών, Μονογραφίες και επιστημονικές ανακοινώσεις επί όλων των επιστημονικών αντικειμένων. ~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html

Ε.Κ.Τ.-ΠΕΧΩΤΕΕ , Τίτλοι και περιλήψεις δημοσιεύσεων (άρθρα εφημερίδων & περιοδικών). Η βάση περιλαμβάνει ποικίλο υλικό που αφορά την ανθρώπινη δράση για θέματα σχετικά με το περιβάλλον – τη χωροταξία – τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας – την οικολογία – την κοινωνιολογία – και την πολιτική επιστήμη.~~Γλώσσα:Ελληνικά.~~URL: http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html

Ε.Κ.Τ.-Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, Η συλλογή καλύπτει κυρίως την οικολογία – το περιβάλλον – τη φύση – τη φυσιολατρεία – την παραδοσιακή γεωργία – την περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ. Η διάθεση του υλικού γίνεται σε έντυπη μορφή από την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη (Αγ. Ασωμάτων 9 Αθήνα).~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html

Ε.Κ.Τ.-Νεοελληνική Προσωπογραφία, Η βάση περιλαμβάνει εγγραφές για 3.000 περίπου πρόσωπα (κυρίως διανοούμενους – λογοτέχνες – τυπογράφους – στρατιωτικούς – πολιτικούς) που έδρασαν κυρίως στον 18ο και 19ο αιώνα (Έλληνες και ξένους) με έμφαση σε λιγότερο γνωστά πρόσωπα.~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html

Νεοελληνική Φιλοσοφία, Στην ψηφιακή βάση έχουν καταχωρηθεί εργογραφικά και βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν τους Νεοέλληνες Φιλοσόφους από τον 15ο αιώνα έως σήμερα. Αποτελείται από εξαιρετικά σπάνιες και πλούσιες αυτοτελείς συλλογές που συναπαρτίζονται από 25.500 περίπου τεκμήρια χειρογράφων και έντυπων κειμένων και μια σημαντική σειρά αρχείων.~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://www.kenef.phil.uoi.gr/

Ψηφιακή Βάση Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Διατριβών Α.Π.Θ., Πτυχιακές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που υποβλήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.~~Γλώσσα: Ελληνικά.~~URL: http://invenio.lib.auth.gr/collection/Theses?ln=el