External and internal conflict management in school. (Erasmus KA 220)

 Ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA 220 σύμπραξης σχολείων κατά το οποίο θα δημιουργηθεί παιδαγωγικό υλικό σχετικά με τη διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων στα σχολεία, θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και θα υιοθετηθούν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.

Εκτός από το σχολείο μας συμμετέχουν το Karlfeldtgymnasiet  από την Avesta  της Σουηδίας το οποίο και συντονίζει το πρόγραμμα, το Höhere Technische Bundeslehranstalt από το Zeltweg  της Αυστρίας, το IES PUÇOL  από την Ισπανία και το Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira  από την Πορτογαλία. 

Προβλέπονται εβδομαδιαίες συναντήσεις σε κάθε χώρα στις οποίες  θα συμμετέχουν τέσσερις μαθητές/τριες από κάθε χώρα. Στις συναντήσεις θα υλοποιηθεί μία σειρά από δραστηριότητες για την ανάδειξη των στόχων του προγράμματος. Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν αφορούν το πώς διαχειριζόμαστε συγκρούσεις που σχετίζονται με α) όσα προέκυψαν εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης και της πανδημίας, β) τις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό, γ) την έμφυλη βία, δ) τη σχολική αποτυχία και ε) την κλιματική αλλαγή.

Η φιλοξενία των συμμετεχόντων του προγράμματος στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί              από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου 2022.

We’ll be well – Well being Europeans (Erasmus KA220)

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο τη βελτίωση της ευεξίας (well being) των συμμετεχόντων σε πολλαπλά επίπεδα. Αναφέρεται ατομικά στην σωματική και ψυχική ευεξία, ωστόσο επικεντρώνεται ταυτόχρονα και στην ευεξία της κοινότητας (κοινωνική αειφορία – social sustainability).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από τη Φινλανδία (Lappeenranta), την Αυστρία (Judenburg), τη Γερμανία (Kirchheim Unter Teck), την Ισπανία (Santomera) και την Ιταλία (Ρώμη).

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, περιλαμβάνεται μία επίσκεψη σε κάθε χώρα, όπου θα πραγματοποιούνται δράσεις γύρω από μια ενιαία θεματική. Ανάμεσα στις επισκέψεις διοργανώνονται εικονικές εξ αποστάσεως συνεδρίες με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των δια ζώσης συναντήσεων.

Computational Thinking for Education on line

Η Υπολογιστική σκέψη αφορά στην ικανότητα του ατόμου να αναλύει ένα σύνθετο πρόβλημα και να σχεδιάζει στρατηγική επίλυσής του με βάση τις αρχές λειτουργίας ενός υολογιστή: Αλγοριθμική σκέψη, αποσύνθεση σε επιμέρους θέματα, αφαιρετική ικανότητα, γενίκευση και αξιολόγηση.

Το πρόγραμμα (Erasmus KA 220) έχει στόχο να συγκεντρώσει τεχνικές και  υλικό διδασκαλίας συνδυάζοντας την υπολογιστική σκέψη με την εξ αποστάσεως μάθηση και να εκπαιδεύσει διδάσκοντες όλων των εκπαιδευτικών κλάδων στην εφαρμογή τους.

Συμμετέχουν 2 σχολεία και 3 ιδιωτικές εταιρείες εφαρμογών πληροφορικής και έχει διάρκεια 2 χρόνια.

Οι μαθητές/-τριες θα συμμετέχουν μετά από γονική συγκατάθεση μόνον ως αποδέκτες, κατά την πιλοτική εφαρμογή του.

European Challenges in Gene Editing by CRISPR

Erasmus+ Program Generation 2022-2027

To σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα European Challenges in Gene Editing by CRISPR, στο πλαίσιο του Erasmus+ Program Generation 2022-2027, αποτελώντας μέλος της σύμπραξης συνολικά 9 σχολείων από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).

H τεχνολογία CRISPR αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την επεξεργασία και τροποποίηση της έκφρασης του γενετικού υλικού των οργανισμών η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2020. Στο πλαίσιο του όλο και εξελισσόμενου τομέα της γενετικής μηχανικής, τα μέλη της ομάδας του σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσω επισκέψεων στις χώρες-μέλη της σύμπραξης, θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πειράματα με βάση την τεχνολογία CRISPR, θα κατανοήσουν τις προοπτικές της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην παραγωγή προϊόντων, την φαρμακευτική και την εξατομικευμένη θεραπεία ενώ παράλληλα θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα βιοηθικής που εγείρονται από τη δυνατότητα τροποποίησης του γενετικού υλικού των οργανισμών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2024.