Όμιλος “Η φυσική και η βιοχημεία των αθλημάτων” για το σχολικό έτος 2020-2021

Υπεύθυνοι: Αθανάσιος Τσούκος (ΠΕ11), Λαμπρόπουλος Γεώργιος (ΠΕ11).
Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη
Σκοπός-Στόχοι:
Να συζητηθούν με τους μαθητές οι φυσικές αρχές που υπάρχουν πίσω από διάφορα αθλήματα.
Να αναλυθούν τα όρια που θέτει η φυσική και οι άλλες επιστήμες στις μέγιστες επιδόσεις των αθλητών.
Να διερευνηθεί ο ρόλος της τεχνολογίας στη βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών.
Να κατανοήσουν βασικά στοιχεία από τη δομή και τη λειτουργία του σώματός τους.
Να γνωρίσουν τους μηχανισμούς που λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, την αλλαγή βιοχημικών δεικτών στο σώμα ως συνέπεια της άσκησης – αθλητισμού και να πειραματιστούν
Να γνωρίσουν τα αθλήματα μέσα από ένα πιο επιστημονικό τρόπο.
Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, πρακτικά μέσω της πειραματικής διαδικασίας.