Τροποποίηση προγράμματος τμημάτων για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ

Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω τροποποίησης προγράμματος τα παρακάτω τμήματα θα
έρθουν στο σχολείο ως εξής:
Γ3α και Γ2α 2η ώρα.
Γ2δ 3η ώρα.