Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Σας γνωστοποιούμε το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ