Σας γνωστοποιούμε το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ