Προκήρυξη για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, έτους 2020-21

Σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ακαδ. έτους 2020-21, καθώς και την προκήρυξη του Διαγωνισμού. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:
1.Εγκύκλιος με θέμα: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.