Σας γνωστοποιούμε το από 28-5-2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

https://drive.google.com/file/d/1oB5dfQHfSjLDscH7TqWxEvoMTe_-P2DL/view?usp=sharing

Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021