Σας γνωστοποιούμε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους όπως και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.
ΣΧΕΤΙΚΑ
Διαβιβαστικό έγγραφο της Φ.253.2/ 63024 /Α5 Υπουργικής Απόφασης
Πρόγραμμα
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας

Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ