Δυνατότητα Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: “Δυνατότητα Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης” κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.

Κατ’ αυτό, και σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ. Α’/13.4.2020), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21/04/2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020.
Το έγγραφο διαθέσιμο και ΕΔΩ.